روز بزرگداشت سعدي

فعالیتها و پروژه ها

 هدف شركت در مرتبه اول ارتقاء سطح كيفي اطلاعات مالي و سيستم هاي مديريتي و كمك به ايجاد انظباط مالي در بخشهاي عمومي ، خصوصي و دولتي مي باشد. نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني ، خدماتي و تعاوني و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع از اهداف ديگر ما مي باشد تجارب شركاء ، مديران ، مشاوران و پرسنل شركت در زمينه هاي حسابداري ، طرح و تدوين سيستمهاي اطلاعات مديريت ، مشاور مالي و مالياتي ، مشاور سرمايه گذاري و ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها به همراه سوابق تحصيلي ، پژوهشي و آموزشي آنان ويژگيهاي مناسبي رابراي ارائه خدمات مورد نياز صاحبكاران ( كارفرمايان ) فراهم آورده است .
سياست شركت در انتخاب و بكارگيري كاركنان عواملي چون كارايي و تواناييهاي مناسب در انجام وظايف محوله مد نظر مديران شركت مي باشد لذا كاركنان فني شركت حداقل داراي مدرك ليسانس در رشته هاي مرتبط از جمله حسابداري ، مديريت ، اقتصاد و مهندسي كامپيوتر از دانشگاههاي معتبر مي باشند . همچنين به منظور بالا بردن سطح علمي و آشنايي كاركنان با آخرين تحولات در دانش حسابداري و سيستمهاي مديريت ، دوره هاي آموزشي داخلي براي كاركنان در نظر گرفته مي شود علاوه بر آن ارزيابي كاركنان بر اساس مباني دقيق و بطور مستمر انجام مي پذيرد

آخرين ارسال هاي تالار گفتمان

تعداد بازدیدتاریخ ارسالکاربرعنوان
267 11/24/2015 12:27:41 PM zeus salam
585 10/22/2012 3:56:07 PM mehran2 حسابداري مالي چيست؟
648 10/10/2012 4:27:27 PM mehran آشنايي با حسابداري صنعتي
تمامی حقوق این وبسایت به شرکت حسابداری تراز تصدیق تعلق دارد
Development And Maintenance powerd by : zeus.ir